Strona główna
 
Informacje ogolneOgloszenia
 


Kierownik mgr inż. S. Barbara Kieliszek
barbarak@pb.edu.pl
tel. bezp. 746-90-29

Dział Nauki: tel: 746-90-28, 746-90-27Formularze

1. Terminarz składania wniosków do Działu Nauki
2. Aneks -grant MNiSW
3. Ewidencja przebiegu samochodu
4. Harmonogram pracy umownej
5. Kosztorys pracy umownej
6. Protokoły przekazania pracy umownej
7. Rachunek
8. Raporty i protokoły odbioru prac statutowych i własnych (2006)
9. Umowa na korzystanie z samochodu
10. Umowa o dzieło
11. Umowa o dzieło - prace umowne
12. Umowa zlecenie
13. Umowa zlecenie - prace umowne
14. Umowa praca zlecona
15. Umowa - grant MNiSW
16. Wniosek o zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
17. Wniosek na delegację
18. Wniosek - grant MNiSW
19. Wniosek - praca własna indywidualna nowa
20. Wniosek- praca własna indywidualna kontynuowana
21. Wniosek - uczestnictwa w konferencji
22. Wniosek na zawarcie umowy o pracę umowną
 
 
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
ul. Wiejska 45A
tel. centrala (085) 746-90-00 do 09  |  fax. (085) 746-90-15
e-mail: webmaster PB
 
Wladze uczelni Administracja